Met ingang van 14 april 2017 staan er nieuwe documenten online.
Informatie - Partners

Wij werken nauw samen met diverse hulpverlenende instanties in de regio, zoals

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), www.cjgbladel.nl                                   


Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Lumens in de Buurt, www.lumensindebuurt.nl    

                                                                                                                                                                      


Jeugdgezondheidszorg GGD Brabant-Zuidoost, www.ggdbzo.nl              


MEE Zuidoost Brabant, www.meezuidoostbrabant.nl                                       


Bureau Jeugdzorg (BJZ), www.jeugdzorg-nb.nl                                                               


Triade Ambulante Dienst Eindhoven, www.triade-eindhoven.nl        


Kinderoefentherapie Cesar De Cirkel, www.cesar-decirkel.nl